สังคมคนเป็นข่าว

เด็กนักเรียนนักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำรุงสถานที่สำคัญของจังหวัดอ่างทอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

17082562

วันที่ 17 ส.ค.62 ที่บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายประสาร หยงสตาร์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปส.ภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขยายเครือข่าย ศอ.ปส.ย.อ่างทอง ( ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ) จิตอาสาด้านยาเสพติด (อาชีวะอาสาซ่อมสร้าง) มีนายวรากร มลฑาทิพย์ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายเยาวชนเพชรวิเศษ เยาวชนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.จังหวัดอ่างทอง ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจรรมที่ให้เยาวชนได้ช่วยกันในค่ายลูกเสือนี้มี ทาสีอาคารหอประชุม ล้างห้องน้ำ เปลี่ยนและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารและห้องต่างๆในสถานที่ ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศให้สวยงามเป็นต้น

ด้านนายอนุพล กลอนโคกสูง ประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวว่า ซึ่งโครงการที่ ศอ.ปส.ย.จังหวัดอ่างทองได้จัดขึ้นและได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ 3 ประการ 1.เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิก ศอ.ปส.ย.ระดับจังหวัดอ่างทอง สู่ระดับอาชีวะศึกษา 2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 3.เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาของเยาวชนโดยการพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นศูนย์อบรมเยาวชนโครงการนี้

โดยมีเยาวชนระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 2.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 3. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง และคณะกรรมการ ศอ.ปส.ย.จังหวัดอ่างทอง ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ ได้ช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือ

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram