สังคมคนเป็นข่าว

สหกรณ์ช่วยสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพร หลังประสบปัญหา

19082562

วันที่ 19 ส.ค. 62 ที่บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประสานงานสั่งซื้อมังคุดจากสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เนื่องจากในขณะนี้สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพร ประสบปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ไม่มีผู้ประกอบการส่งออกมาประมูล/รับซื้อ ทำให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกมังคุดทางภาคใต้ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้

ด้านนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้ประสานขอความร่วมมือขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงในการสั่งซื้อมังคุด ซึ่งมียอดการสั่งซื้อทั้งสิ้น 1,550 กล่อง บรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม รวม 7.75 ตัน รวมเป็นเงิน 255,750 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นการแก้ไข้แลป้องกันราคาให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเป็นการส่งเสริมสมาชิกได้มีการส่งออกผลผลิตที่ดีต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ /ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram