สังคมคนเป็นข่าว

ศาลเจ้าไต้ฮงกง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562

20082562-3

ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกงปากน้ำ ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายประกอบ วงศ์วัฒนกุล ประธานศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ศาลเจ้าฯ ได้จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2562 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และดวงวิญญาณไร้ญาติ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางศศิวิวล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี

โดยภายในงานพิธีได้มีการอัญเชิญวิญญาณไร้ญาติจากทั่วทุกสารทิศมารับของเซ่นไหว้มีการอุทิศถวายเครื่องกระดาษ ภูเขาเงิน ภูเขาทอง แก่บรรพชนทุกท่านและวิญญาณไร้ญาติ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ โดยมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้พิการ และผู้ที่มีรายได้น้อย โดยมีร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมพิธี จำนวน 4,000 ถุง

รุ่่งธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram