สังคมคนเป็นข่าว

ผู้ประกอบการโรงแรม นักธุรกิจท่องเที่ยวในสตูลรุกหน้ายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าขอค้านด่านตม.บนเกาะหลีเป๊ะ หลังพบปัญหาธุรกิจในตัวเมือง ซบเซาอย่างหนัก

21082562-6

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสาวรัตนา คงนวล อายุ 52 ปีเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในตัวเมืองจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นตัวแทนยื่นหนังสือเอกสารเรื่อง ขอยกเลิกด่านตม.เกาะหลีเป๊ะ ทำหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมี นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ออกมารับหนังสือหน้าห้องสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสตูล

นางสาวรัตนา คงนวล อายุ 52 ปีเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในตัวเมืองจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นตัวแทนยื่นหนังสือเอกสาร กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าว อาจจะเพราะด้วยสาเหตุหลายประการ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก และภายในหากแต่มีสาเหตุหนึ่ง ที่พวกข้าพเจ้ามีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในเมืองสตูล เริ่มเกิดขึ้นจากปัจจัยของนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล และจังหวัดสตูลที่ได้ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะหลีเป๊ะ ตั้งแต่ปีพ.ศ 2557

ที่จากเดิมนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดสตูลไม่ว่าจะเป็นบนฝั่งหรือทะเลล้วนจะต้องเข้ามาประทับตราหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสตูล ที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาะแก่งหรือที่ต่างๆซึ่งหมายถึง นักท่องเที่ยวเหล่านั้นจะต้องเข้ามาพักผ่อนและมีการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ในที่แห่งนี้ ซึ่งหากย้อนเวลาได้ในยุคนั้นจะทำให้นึกถึงบรรยากาศความคึกคักของเมืองเป็นอย่างมากและได้ทำให้ทุกอาชีพในพื้นที่แห่งนี้สามารถดำรงชีวิตและธุรกิจของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมหากแต่ภาพเหล่านั้นได้กลาย เป็นอดีตไปแล้ว

และกลายเป็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดค่อยๆหายไปจน เมืองแทบจะกลายเป็นเมืองร้างเข้าไปทุกที เมื่อเป็นเช่นนี้ คำถามที่เราจะต้องการคำตอบคือ การตั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะหลีเป๊ะ คือการอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสตูลดีขึ้นจริงหรือไม่หรือจากกรณีดังกล่าวนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของคนสตูลทั้งหมดอย่างไรบ้าง

ด้านนายธนิตศักดิ์ ธนาศักดิ์กุล ศิริ มัคคุเทศก์จังหวัดสตูล กล่าวเป็นเช่นเดียวกันอีกว่า เพื่อให้มีการวิเคราะห์ถึงรากปัญหาของสิ่งที่เป็นอยู่ที่ว่าสตูล กำลังจะเป็นเมืองร้าง นั่น คือความเป็นจริงหรือเป็นเพียงวิตกจริตของพวกเราเท่านั้น

อย่างไรก็ตามเรายังมีความเชื่อบนฐานของข้อเท็จจริงที่ว่าหากมีการยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะหลีเป๊ะและให้กระบวนการดังกล่าวกลับไปสู่รูปแบบเดิมเช่นเมื่อก่อนนั้นจะทำให้การกระจายตัวของระบบเศรษฐกิจไปสู่กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอื่นๆได้อย่างทั่วถึงเพราะสมมติฐานที่ว่าหากนักท่องเที่ยวตั้งใจที่จะเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เขาก็ต้องทำทุกทางเพื่อจะไปให้ได้และต้องถือว่าการเดินทางจากฝั่งหรือการทำให้นักท่องเที่ยว ขึ้นฝั่งที่สตูลคือการกระจายเม็ดเงินให้กับทุกอง ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักท่องเที่ยวตั้งแต่การกินอยู่การใช้ชีวิตการเดินทางและอื่นๆและเชื่อว่าจะทำให้การท่องเที่ยวบนฝั่งจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

เรายังไม่เคยได้รับเสียงตอบรับจากหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศแม้แต่น้อย ตกลงโรงเรียนนี้และถือเป็นความอึดอัดของพวกเราในฐานะผู้ประกอบการและคนที่ทำมาหากินบนฝั่งแผ่นดินเมืองสตูลทั้งที่เคยมีการยื่นหนังสือไปหลายครั้งซึ่งรวมถึงครั้งที่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชา เดินทางมาจังหวัดสตูลเมื่อปี พศ 2560 นั้นด้วย ในขณะที่ปัญหาดังกล่าวนี้อยู่ในวิสัยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถตัดสินใจได้แต่ด้วยเพราะความไม่เข้าใจหรือความตั้งใจภายใต้เหตุผลบางประการที่เราไม่อาจรู้ได้จึงทำให้เรื่องนี้นิ่งสงบ และไม่เคยมีเสียงตอบรับใดๆดังออกมาจากศาลากลางจังหวัดสตูล จึงยิ่งยังความสงสัยว่า ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะหลีเป๊ะนั้น

มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงกับใครบางคนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะด้วยหรือไม่อย่างไรและเราเชื่อแน่ว่าความคิดเห็นต่อเรื่องนี้แม้แต่ผู้ประกอบการ ในเกาะหลีเป๊ะเองก็มีความอึดอัดใจไม่น้อยไปกว่าเราเช่นกันดังนั้นการสร้างเหตุผลเพียงบางมุมต่อเรื่องการนำด่านตรวจคนเข้าเมืองไปตั้งที่เกาะหลีเป๊ะจึงเป็นเหตุผลที่ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านจึงจำ เป็นต้องกลับมาศึกษาทบทวนโดยคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของจังหวัดสตูลทั้งหมดด้วยเช่นกันมิใช่ปล่อยเลยให้พวกเราต้องดำรงอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไป

พร้อมกันนี้กลุ่มที่เรียกร้องการยื่นหนังสือคัดค้าน ตม.ที่เกาะหลีเป๊ะกล่าวอีกว่า ในนามของเครือข่ายผู้ประกอบการห้างร้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากด้านเศรษฐกิจจังหวัดสตูล รวมทั้ง ผู้ประกอบการต่างๆที่ทำธุกิจในจังหวัดสตูล จึงขอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาทางออกต่อเรื่องนี้ด้วยกัน

ประสานงานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม เพื่อให้มีการดำเนินการยกเลิกหรือยุบด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เกาะหลีเป๊ะ 2 ให้กลับมาใช้ที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ในเมืองสตูลเหมือนเช่นเดิม 3 ขอให้มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองสตูลในมิติต่างๆเพื่อให้เมืองกลับมามีชีวิตและมีความคึกคักดังเช่นเมื่อก่อนอีกครั้ง ทั้งนี้จะต้องสร้างกระบวนการขับเคลื่อนที่ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ด้านนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ได้รับหนังสือแล้วจะเร่งดำเนินการเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมจะต้องตั้งคณะกรรมการประชุมหาแนวทางต่อไป ส่วนด้านอำนาจในจังหวัดไม่มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการตั้งด่านตม.ที่เกาะหลีเป๊ะได้ ต้องเรียนถึงทางรัฐบาลต่อไป

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสตูล

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram