สังคมคนเป็นข่าว

นายก อบต เอกราช ลงพื้นที่ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนให้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

23082562-2

วันที่ 22 ส.ค.62 ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดเอกราช ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานการรำกลองยาว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย และได้สอนให้อนุรักษ์วิถีการทำกลองของตำบลเอกราช เพื่อสืบสานการทกลองของหมู่บ้าน ทำกลองอันโด่งดังที่ทั่วโลกได้รู้จัก ไม่ให้สูญหายไป

หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2554 ชุมชนทำกลองตำบลเอกราชแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหลังตลาดป่าโมก ได้เริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 โดยชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน มีความเชี่ยวชาญในการทำกลองชนิดต่าง ๆ ทั้งกลองไทยและกลองนานาชาติ ตลอดสองข้างทางในชุมชนจะเห็นร้านผลิตและจำหน่ายกลองเป็นระยะๆ โดยจะเริ่มหลังฤดูเก็บเกี่ยว วัตถุดิบที่ใช้ทำกลองได้แก่ ไม้ฉำฉาเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนที่สามารถขุดเนื้อไม้ได้ง่ายกับหนังวัว เราสามารถชมกรรมวิธีการทำกลองตั้งแต่เริ่มกลึงท่อนไม้เรื่อยๆไปจนถึงขั้นตอนการขึ้นกลอง การฝังหมุด กลองที่ทำมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงกลองขนาดใหญ่

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram