สังคมคนเป็นข่าว

รมต.ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาลงสตูลลงเสริมสร้างนโยบายการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ตื่นตัว พร้อมเน้นย้ำการท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องไร้ขยะ มลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม

24082562


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดสตูล โดยเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาแนวทางยุทธ์ศาตร์และนโยบายกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐ์กิจจังหวัดสตูล ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในการตอนรับ พร้อมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมภาคเอกชน เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงชุมชนในจังหวัดสตูลได้ร่วมประชุมรับฟังเสนอแนะในครั้งนี้ด้วย ถึง 500 คน

ทั้งนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าเสนอพูดคุยในวงสัมมนาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายภาคธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสตูลได้ยื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจของตัวเมืองสตูลที่ซบเซาเพื่อเป็นหนึ่งช่องทางฝากถึงรัฐบาลช่วยหาแนวทางออกต่อไป

ทั้งนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้มารับฟังพูดคุยมีหลายเรื่องที่มาจากภาคเอกชน ภาครัฐทางตนเองจะรับไปศึกษาข้อมูลความต้องการแต่ละฝ่าย แต่บ้างเรื่องมิได้เรื่องโดยตรงในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรง ก็จะรับฟังเพื่อนำไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในกระทรวงที่รับผิดชอบได้เช่นกัน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งหนึ่งในวันนี้ที่มาฝากทุกท่านในจังหวัดสตูล เรื่องการตื่นตัวตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อมปกป้องอย่าให้เกิดการทำลาย เช่นการทิ้งขยะลงทะเล เพราะปัจจุบันพบว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยจังหวัดที่ติดกับทะเลเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะที่มีจำนวนมาก บางพื้นที่ บางเกาะขยะที่เป็นถุงพลาสติกเยอะมาก จึงเน้นให้จังหวัดสตูลตื่นตัวการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนเรื่องอื่นๆนั้น ซึ่งเวลาในการลงพื้นที่มานั้นเป็นเวลาที่จำกัดก็จะฝากให้ทางสส.ทั้ง 2 เขตในจังหวัดสตูลช่วยรับเรื่องไว้ และเอาข้อมูลมาศึกษาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสตูล

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram