สังคมคนเป็นข่าว

ชาวบ้านรวมตัวขอความช่วยเหลือภัยแก้ปัญหาภัยแล้งและผักตบชวาแน่นแม่น้ำบางปะกง

126082562-4

ตัวแทนชาวบ้านจาก 2 อำเภอ ร้องขอความช่วยเหลือจากนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
เพื่อใช้ในการเกษตร และปัญหาผักตบชวารุกแม่น้ำบางปะกง กีดขวางการสัญจรของชาวบ้าน

วันนี้ 26 สิงหาคม 2562 ชาวบ้าน 2 อำเภอ อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเดือนร้อนหนัก จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และปัญหาจากผักตบชวาบุกรุกแม่น้ำบางปะกง ทำให้การสัญจรไปมาข้ามแม่น้ำบางปะกง ด้วยความยากลำบาก ซึ่งชาวบ้านกว่า 7,000 ครัวเรือน จาก 2 อำเภอ ที่เดือดร้อนหนักในครั้งนี้ ไดยมีกำนันอนันต์
แก้วนพรัตน์ ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วย นายปราโมทย์ จิรดำรงกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายสมหวัง ประสบนิติศาสตร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายวิสูตร ต.ศิริวัฒนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางเล่า และตัวแทนชาวบ้านกว่า 50 คน ร่วมเดินทางมาขอความช่วยเหลือจาก ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ และช่วยคลายทุกข์จากปัญหาดังกล่าว

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา จึงได้ประสานเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราโดยทันที ซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้ มอบหมายให้นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่มายังสำนักงาน อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมรับร่วมฟังและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยมีนายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ได้ตอบข้อซักถามของชาวบ้าน ในเรื่องของการเปิดปิดประตูกั้นน้ำบริเวณเขื่อนทดน้ำบางปะกง โดยชาวบ้านร้องขอให้เจ้าหน้าที่จากเขื่อนทดน้ำบางปะกง เปิดประตูระบายน้ำขึ้นให้เต็มบาน เพื่อให้น้ำได้ไหลเข้าสู่ลำคลองบริเวณต้นทางได้เร็วขึ้น เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อให้ใช้การทำการเกษตร ปลูกข้าวๆ ก็ตายเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในคลองไม่มีน้ำเพียงพอให้ดูดขึ้นมาเข้าแปลงนาได้ พืชผักต่างๆ ที่ปลูกไว้ทยอยตายไปเรื่อยๆ ทำให้ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนหนักมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ก็รับปากรีบดำเนินการให้โดยทันที ส่วนเรื่องของปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกง ซึ่งในขณะนี้กระจายตัวเต็มแม่น้ำลำคลอง และมีเป็นจำนวนมากที่สุด คือ บริเวณพื้นที่ของอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้า อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง รุดให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านต้องใช้แม่น้ำบางปะกง เป็นเส้นทางสัญจรหลัก ต้องพายเรือส่งบุตรหลายไปโรงเรียน ใช้ในการหาปลา ตกกุ้ง เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว จากปัญหาผักตบชวาที่ล้นแม่น้ำบางปะกง ครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก

ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่าในเบื้องต้นว่า ก่อนหน้านี้ อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้นำเครื่องจักรกล เข้าพื้นที่ตักผักตบชวาบริเวณหน้าเขื่อน มาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จนมีชาวบ้านในหลายพื้นที่ต้องการเครื่องจักรกลเพื่อให้ช่วยเหลือในพื้นที่หลายตำบล จึงได้สั่งให้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ไปในหลายจุดแล้วใน ส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง รับเรื่องความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชน และจะรีบดำเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วน พร้อมนัดหมายกับชาวบ้านรุดลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram