สังคมคนเป็นข่าว

ผู้ว่าอ่างทองนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้านปล่อยปลา 200,000 ตัวตามพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย

26082562

วันที่ 26 ส.ค. 62 นายเรวัตประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานนำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนองเจ็ดเส้น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 7 ชนิด ประกอบด้วย ปลาบึก ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลากดคัง ปลากดเหลือง ปลาตะเพียนขาว และปลากาดำ รวมจำนวนประมาณ 250,000 ตัว

โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลสายทอง กำนันตำบลหัวไผ่ พร้อมผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่โครงการฯ หนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกันอย่างพร้อมเพรียง

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดอ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram