สังคมคนเป็นข่าว

แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหลังใหม่ ของ มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว และวันครบรอบสถาปนาหน่วย เป็นปีที่ 50

27082562-3

 

พลโทณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาเป็นประธาน วันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 50 ติดต่อกันมา โดยมีพลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี “นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการทหาร-ตำรวจ และภาคเอกชนร่วมต้อนรับและเปิดป้ายอาคารใหม่

มณฑลทหารบกที่ 19 เริ่มจัดตั้งเป็นจังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (ส่วนแยกอรัญประเทศ) ตั้งแต่ปี 2512 จนกระทั่งในปี 2539 กองทัพบกได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น จังหวัดทหารบกสระแก้ว และได้แปรสภาพจากจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น มณฑลทหารบกที่ 19 เมื่อปี 2558 มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดติดต่อแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยปฏิบัติตามภารกิจหลัก 4 ประการด้วยกัน คือ จิตอาสาพัฒนา คือการปรับภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ จิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติ / จิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติต่างๆ วิทยากรจิตอาสา คือการจัดวิทยากรร่วมกับส่วนราชการ เพื่อปลูกฝังในสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยก่อนหน้านี้ มณฑลทหารบกที่ 19 ได้ใช้พื้นที่เดิมของจังหวัดทหารบกสระแก้ว ที่ตั้งอยู่ในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ หรือ ค่ายสุรสิงหนาท ในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งในวันครบรอบสถาปนาหน่วยปีนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ 19 ได้ย้ายศูนย์กองบัญชาการ มาที่บ้านทุ่งพระ ในตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นปีแรก โดยมีพื้นที่กำลังดำเนินการก่อสร้างกว่า 1 พันไร่ ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว กว่าร้อยละ 50 มีกำหนดก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน ปี 2563.

นายยุทธนา  พึ่งน้อย/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram