สังคมคนเป็นข่าว

จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

27082562-4

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ละรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณงานมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์ บริการตรวจตา บริการทันตกรรม บริการสุขภาพจิต การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคอวัยวะ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การตรวจตาค้นหาโรคต้อกระจก ต้อหิน การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กสมาธิสั้นและเด็กติดเกมส์ กิจกรรมด้านกายภาพบำบัด ให้ความรู้โรคติดต่อที่ป้องกันได้ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อำนวยความสะดวก ประหยัด เวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์

รุ่งธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram