สังคมคนเป็นข่าว

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมมอบทุนการศึกษา ทะนุบำรุงศาสนา และสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท

02092562

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 กันยายน 62 ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสำนักงานใหญ่ บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดนมุทรปราการ นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสาสมัครร่วมกตัญญู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมทั้งบริจาคเงินและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับหน่วยงาน 13 แห่ง ประกอบไปด้วย

วัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 1 ล้านบาท,มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสร้างห้องผ่าตัดโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 5 ล้านบาท,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 2 ล้านบาท,ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช 2 ล้านบาท, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 2 ล้านบาท,โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 ล้านบาท,มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 1 ล้านบาท , โรงพยาบาลสงฆ์ 1 ล้านบาท , มูลนิธิแพทย์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลตำรวจ 1 ล้านบาท ,มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อผู้ยากไร้ 1 ล้านบาท, มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 ล้านบาท ,โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 ล้านบาท,มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 5 แสนบาท รวมเป็นเงิน 20,500,000 บาทถ้วน

พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อาธิเช่น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ,เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ, เครื่องให้ออกซิเจน ,เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิก แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนใดออกไซค์และออกซิเจน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตร้าซาวด์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน เครื่องทำออกซิเจน ที่นอนลม พร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังได้มอบทุนการศึกษาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปัญญาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 91 ทุน, มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของข้าราชการอำเภอบางพลี-องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่, บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ สถาบันนิติเวชวิทยา-สถานีตำรวจภูธรบางพลี-สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว-สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บุตร-ธิดาของสื่อมวลชน, บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู, บุตร-ธิดาของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูทุกเขต/จังหวัด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000.- บาท, มัธยมศึกษาทุนละ 1,500.- บาท, ปริญญาตรีทุนละ 3,000.- บาท จำนวน 1,267 ทุน รวมทั้งสิ้น 1,358 ทุน รวมกว่าหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน – ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน-การกีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขต กทม.และต่างจังหวัด จำนวน 69 โรงเรียน โดยมอบให้เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินกว่า สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท

และสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานสืบสวน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว มอบข้าวสาร-อาหารแห้ง และเงินสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ คนชราและผู้ทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่บางพลี จำนวน 1,500 ครอบครัว รวมมูลค่า 2,758,000 บาท นอกจากนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูยังมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยรับเป็นเจ้าภาพค่าอาหารสำหรับจัดเลี้ยงให้แก่ผู้แสวงบุญชาวพุทธ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ปีละ 1,200,000 บาท

รุ่งธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram