สังคมคนเป็นข่าว

จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

03092562-3

ที่บริเวณป่าชายเลน สถานตากอากาศบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ คณะส่วนราชการ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาบาลและโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) กว่า 300 คนร่วมกิจกรรม

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและสภาวะโลกร้อน ซึ่งทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างสมดุลให้แก่ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน นักเรียนได้มาร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย ผวจ.สมุทรปราการ ได้ฝากเน้นย้ำ เรื่องขยะในทะเลให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและช่วยกันลดการเพิ่มขึ้นของขยะในทะเล โดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่อยากช่วยกันเก็บ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและทำให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีภูมิทัศน์สวยงามตลอดไป

รุ่งธรรม  ยอดพล/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram