สังคมคนเป็นข่าว

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้และรับมือขยะมูลฝอยในพื้นที่ซึ่งมีมากกว่า 100 ตันต่อวัน

103092562

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแม่บทของประเทศ พ.ศ.2559-2564 ที่กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่เป็นอันตรายต่อประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เพราะปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถึงวันละ 80 ตัน และยังมีขยะมูลฝอยจากพื้นที่ข้างเคียงอีกกว่า 20-30 ตันต่อวัน เพื่อนำเข้าสู่โรงกำจัดขยะของทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดังนั้นเพื่อให้เกิดขบวนการเรียนรู้และเข้าใจในการคัดแยกขยะแต่ละชนิด รวมไปถึงขยะอันตราย จึงได้เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกขึ้น เพื่อหาผู้ที่มีความสนใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อเป็นการช่วยกันปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีการแยกขยะอย่างถูกวิธี

ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้กว่า 500 คน โดยได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน ระหว่างวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram