สังคมคนเป็นข่าว

แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

105092562

( 5 ก.ย.) ที่ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1(1) ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2) ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด นครนายกและจังหวัดสระแก้ว รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งข้อหารือ เสนอแนะและ การประสานงาน โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางมาตรวจเยี่ยม สำนักงานป่าไม้อำเภอเขาฉกรรจ์ ต่อไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ทำการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี

โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาสนับสนุนด้านวิชาการ ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีจิตอาสา และเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรไปแล้ว จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งหมด 114 คน หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น.

นายยุทธนา  พึ่งน้อย/ผู้สื่อข่าวRALANEWSจังหวัดสระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram