สังคมคนเป็นข่าว

สิ่งดีๆที่มีให้กัน” เด็กนักเรียนสุดปลื้ม!! ได้อาคารเรียนใหม่จากโครงการ”โรงเรียนของหนู”

07092562-3

ครู-นักเรียนและผู้นำชุมชน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสวนอ้อย จ.สระแก้ว ร่วมกันรับมอบอาคารเรียนหลังใหม่ตาม”โครงการโรงเรียนของหนู” แห่งที่ 140 เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ได้มีการจัดกิจกรรมมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ซึ่งมี คุณพรพรณ ชยะสุนทร พาร์ทเนอร์และกรรมการบริษัทลิ้งค์เลเทอร์ส ประเทศไทยจำกัด เป็นประธาน โดยมีนายอภิชัย จินดาหรา กำนัส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนานตำบลศาลาลำดวน ,นายภานุวัฒน์ พนมภา ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ,นายมงคล สุขเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย , นายสุกฤษ พิมอรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 พร้อมด้วย คณะบริษัทสิงค์เลเทอร์ส บริษัท CPF คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันรับมอบอาคารเรียนตามโครงการโรงเรียนของหนู หลังที่ 140 ซึ่งทีมงานจิตอาสาร่วมกันทำโครงการจนประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้้ น.ส.วชิราภา จันทรขจร ผู้บริหารโครงการโรงเรียนของหนู ระบุว่า การมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เกิดขึ้นภายหลังที่รายการโรงเรียนของหนูได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย และได้เห็นอาคารเรียนซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนของนักเรียนและคุณครูของโรงเรียน ซึ่งอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ทางโครงการโรงเรียนของหนู

จึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน แบบไม้ยกพื้น 3 ห้องเรียน พร้อมกับปรับปรุงห้องพยาบาลและห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนและครูได้มีอาคารเรียนที่แข็งแรง สวยงาม เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ซึ่งในการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนดังกล่าวได้รับการสนับสนุน จากบริษัทลิ้งค์เลเทอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท และเป็นการดำเนินงานโรงเรียนของหนู ลำดับที่ 140 ในนามโครงการโรงเรียนของหนูและโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะใช้อาคารเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

“น้องต้นข้าว” และ “น้องใบเตย” นักเรียนชั้น ป.2 และคุณยายฉลวย รักพร้า อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ 8 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่หลาน ๆ จะเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ เพราะเท่าที่ได้สัมผัสคุณครูที่โรงเรียนนี้ดีทุกคน ดีใจกับคุณหลานที่ได้มีคนใจดีมาดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียนให้ใหม่ครั้งนี้

โดยนายมงคล สุขเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย บอกว่า อาคารที่เห็นก่อนหน้านี้เป็นอาคารเก่าตั้งแต่สร้างโรงเรียนมา 40 กว่าปี ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานโรงเรียนของหนูประสานงานมาเพื่อปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 90 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอเมือง อยู่บริเวณชายขอบระหว่าง อ.เมือง และ อ.กบินทร์บุรี ห่างจากตัวอำเภอระยะทางไป-กลับ ประมาณ 30 กม. ซึ่งนักเรียนมีความสุขมาก ๆ ที่ได้อาคารหลังใหม่ อยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาช่วยพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์กีฬาและห้องสุขาก็ยังไม่เพียงพอ ขอความอนุเคราะห์จิตอาสา ชมรมหรือบริษัทที่ต้องการมาพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก

ทางด้าน คุณพรพรณ ชยะสุนทร พาร์ทเนอร์และกรรมการบริษัทลิ้งค์เลเทอร์ส ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนและขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนของหนูที่มีส่วนเป็นอย่างมากในการปรับปรุงอาคารเรียนหลังนี้ และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียน ได้นำลูกหลานของท่านมาเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

ซึ่งจากรายงานจะเห็นว่า การศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้อง ให้ตัวบุคคล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของชีวิต ซึ่งทางบริษัทลิ้งค์เลทอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความรู้ ความเจริญทั้งทางร่ายกายและจิตใจให้กับชุมชนแห่งนี้ตลอดไป.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวRALANEWS สระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram