การศึกษา-ศาสนา

วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพฯจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการะคุณต่อวัด พร้อมมอบทุนการศึกษา พระ เณร นักเรียน ในพื้นที่ 205 ทุน รวม 1,183,500 บาท

08092562

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 กันยายน 62 ที่วัดศรีเอี่ยม เขตบางนากรุงเทพฯ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน โดยมี พระราชรัตนเมธี เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดศรีเอี่ยม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ไวยาวัจกรกรรมการ ทายก ทายิกา ร่วมถวายการต้อนรับ

โดยทุนที่มอบในวันนี้ประกอบไปด้วยพระภิกษุที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทุนต่อเนื่อง จำนวน 13 ทุน ทุนอาจารย์สอนนักธรรม 2 ทุน ทุนพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 79 ทุน ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนจำนวน 125 ทุน ประกอบไปด้วย โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 30 ทุน ,โรงเรียนนวลวรรณศึกษา 10 ทุน,โรงเรียนวัดบางนานอก 10 ทุน,โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 10 ทุน,โรงเรียนวัดบางนาใน 10 ทุน,โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 10 ทุน ,โรงเรียนสิริรัตนาธร 10 ทุน,โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 10 ทุน,โรงเรียนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ 10 ทุน,และทุนสำหรับบุตรหลานพนักงานวัดศรีเอี่ยม 15 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,187,500 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาท )

  

และต่อมาเมื่อเวลา 10.30 น.ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และผู้มีพระคุณต่อวัด โดยมี นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายดำรงค์ ยงค์สงวนชัย ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อทัพสำโรง,ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริหารในเครือกิตตินคร กรุ๊ป ,นางมทิตา อนุสังข์สวัสดิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ,นางบุญไทย ตั้งเด่นไชย ผู้บริหาร หจก.เด่นชัยปากน้ำ,นางมะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย ผู้บริหาร หจก.ต.แสงชัยปากน้ำ,นางสาวอลินชญาณ์ ธนาธิปไชยนันท์ หจก.สุทิน คาร์เซอร์วิส,นางสาวฉวีวรรณ สิทธิแก้ว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ,นายสุพัฒน์ สว่างอารมณ์ อดีตนายก อบต.บางแก้ว พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในงาน พร้อมกันนี้ยังได้มี บริษัท ห้างร้าน ต่างๆมาร่วมออกโรงทานอีกด้วย

รุ่งธรรม  ยอดพล ผู้สื่อข่าวRALANEWS สมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram