สังคมคนเป็นข่าว

มูลนิธิปู่ทัพ สำโรง มอบข้าวสารให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กว่า 5,000 ครอบครัว

09092562-4

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 8 ก.ย.62 ที่ มูลนิธิปู่ทัพ สำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี มอบข้าวสาร ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ของมูลนิธิปู่ทัพสำโรง ประจำปี 2562 โดยมี นายดำรงยงค์ สงวนชัย ประธานมูลนิธิปู่ทัพ สำโรง กล่าวรายงานถึงวัตถุประส่งค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายธฤต สำราญเวทย์ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ นายสุดใจ จริยาภากร ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต รอง ผบก.ภจว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว ผกก. สภ.สำโรงใต้ นางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล นายกสโมสรโรตารีสำโรง ประจำปีบริหาร 2562-2563 พร้อมทั้ง คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิปู่ทัพ สำโรง คณะกรรมการสโมสรโรตารี่ สำโรง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงกลาง ตำบลสำโรงใต้ และใกล้เคียง เข้ารับมอบข้าวสาร ในครั้งนี้ กว่า 5,000 ครอบครัว

สำหรับ การมอบข้าวสาร ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ครั้งนี้ ทางมูลนิธิปู่ทัพ สำโรง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะไม่ดี จำนวน 5,000 ครอบครัว เพื่อสร้างความอบอุ่น ความมั่นคงในจิตใจ ให้ความสุข ดำเนินการช่วยเหลือ ปัจจัย 4 แก่ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านอาหาร โดยมูลนิธิปู่ทัพ สำโรง ดำเนินการมอบข้าวสาร ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยที่ขาดไม่ได้ ครอบครัวละ 2 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ครอบครัวละ 10 กิโลกรัม 2. ปัจจัยด้านเครื่องนุ่งห่ม ทางมูลนิธิปู่ทัพสำโรง ได้มอบเสื้อ ให้กับผู้ที่มารับข้าวสารกันอย่างทั่วถึง 3. ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยที่ศาลเจ้าพ่อทัพแห่งนี้ มีประชาชนจำนวนมาก ได้มากราบไหว้บูชาเพื่อขอพร ให้มีขวัญกำลังใจในการ ฝ่าฟัน ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ ในการดำรงชีวิตการประกอบ สัมมาชีพมีกำลังใจในการพัฒนาตนเอง ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้มี ความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงของคนทุกกลุ่ม และ 4. ปัจจัยด้านยารักษาโรค มูลนิธิปู่ทัพสำโรงได้มอบเงินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลต่างๆ ให้เป็นที่ รักษาโรคยามเจ็บป่วยให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ และ ในประเทศไทยและในวันนี้ทางมูลนิธิ ปู่ทัพสำโรง ร่วมกับสโมสรโรตารี่สำโรง และโรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ ให้บริการประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการตรวจคัดกรอง สายตา ต้อลมต้อกระจกเพื่อดำเนินการผ่าตัดฟรีที่โรงพยาบาลบางบ่อสมุทรปราการ ต่อไป

รุ่งธรรม ยอดพล ผู้สื่อข่าว RALANEWS สมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram