สังคมคนเป็นข่าว

มอบประกาศเกียรติคุณ หน้าบ้าน อสม น่ามอง จังหวัดอ่างทองประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

112092562-2

วันที่ 12 ก.ย.62 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ หน้าบ้าน อสม น่ามอง จังหวัดอ่างทองประจำปี 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม ในจังหวัดอ่างทอง โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ หน้าบ้าน อสม น่ามอง ระดับดีเยี่ยม 23 คน และ ในระดับดีเด่น 51 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พี่น้อง อสม.จังหวัดอ่างทองต่อไป

ตามที่จังหวัดองทองได้มีนโยบายการดำเนินงาน ” หน้าบ้านน่ามอง ” เพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของกระทรวงสาธารสุข คือ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดองท่อง จึงได้เริ่มดำเนินงานจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบุคคลตันแบบ และ เป็นแกนนำสุขภาพที่สำคัญในระดับชุมชนอยู่แล้ว

โดยมีเป้าหมายดำเนินงานกับชมรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ร้อยละ ๕๐ ของตำบลในแต่ละอำเภอและได้ดำเนินการประเมินรับรองผลจากคณะกรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จึงจะได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ขมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บนในระดับหมู่บ้าน อาสาสมัคประจำหมู่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย และ หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน “หน้าบ้าน อสม.น่ามอง ” ต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram