การศึกษา-ศาสนา

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้รับรางวัลพระราชทาน2รางวัล

13092562

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรายการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน และโครงงานคุณธรรมส่งเสริม อัตลักษณ์ วิถีพุทธยอดเยี่ยมระดับประเทศ

วันนี้(14ก.ย.62)ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจากการเปิดเผยของ นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษว่า ทางโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้ส่งผลงานเข้าประกวดรายการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน และโครงงานคุณธรรมส่งเสริม อัตลักษณ์ วิถีพุทธยอดเยี่ยมระดับประเทศ โดยทางคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงาน ด้านพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมา 3 ปี และสร้างผลงานที่ดีมาโดยตลอด

ทำให้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ทั้ง 2 รางวัลในเวลาเดียวกันจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลพระราชทานพร้อมกัน 2 รางวัล นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างดีเลิศ ในการดำเนินการด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทางเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จะจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง โล่พระราชทาน ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.19 น. บริเวณลานอเนกประสงค์ และมีคณะของสภานักเรียนนำขบวนโล่พระราชทานแห่ไปรอบในชุมชนรอบโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวRALANEWS ฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram