สังคมคนเป็นข่าว

อำเภอบางพลี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

18092562-2

นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ลานจอดรถทัวร์ บริษัท RL เซอร์วิส ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณถนนทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมต่อกับถนนเทพรัตน์ กิโลเมตรที่ 15

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม อำเภอบางพลี ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม

รุ่งธรรม ยอดพล ผู้สื่อข่าวRALANEWS สมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram