สังคมคนเป็นข่าว

ได้ฤกษ์งามยามดีอธิบดีกรมการปกครองเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง

19092562-7

วันที่ 19 ก.ย. 62 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและพ่อค้าประชาชน อำเภอเมืองอ่างทอง ได้เข้าร่วมงานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง กันอย่างคึกคัก

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้กล่าวว่า อำเภอเมืองอ่างทอง สันนิษฐานว่าได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2439 โดยตั้งรวมอยู่กับอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีนายบุรินทร์ พิทักษ์ (รี เพ็ญสุด)เป็นนายอำเภอคนแรก ครั้นต่อมาศาลากลางจังหวัดได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่ตำบลบางแก้วฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่าการอำเภอก็ได้ย้ายติดตามมาพร้อมกันจนถึงปี พ.ศ.2469

จึงได้แยกที่ว่าการอำเภอมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการขึ้นต่างหากจนในปี พ.ศ.2556 สมัย ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอได้นำแบบแปลนอาคารที่ว่าการอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง มาปรับปรุงพร้อมเสนอขอรับงบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทองหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดและคับแคบทั้งนี้กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2557 จำนวน 16,504,400 บาท

และสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อำเภอเมืองอ่างทองมีพื้นที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองท้องที่เป็น 12 ตำบล 81 หมู่บ้านมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน 279 คน มีประชากร 56,408 คน

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram