สังคมคนเป็นข่าว

อ่างทอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

23092562-6

วันที่ 23 ก.ย. 2562 ที่บริเวณหนองเบิกไพร หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ตำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดอ่างทอง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง และประชาชนชาวอ่างทองร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดยมีการปล่อยปลาหมอชุมพร จำนวน 25,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 25,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 25,000 ตัว ปลากระแหทอง จำนวน 25,000 ตัว กุ้งก้ามกราม 750 ตัว

ด้านนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวว่า ในโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ซึ่งเป็นโครงการได้ศึกษามานานร่วมกับชาวเกษตรกรในจังหวัดอยุธยาซึ่งในช่วงหน้าน้ำ ก็จะเกิดอุทกภัย ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำบ้านก็จะถูกน้ำท่วม ส่วนชาวบ้านที่ปลูกข้าวก็จะไม่ท่วมทำให้เกิดขัดแย้งกัน ก็ตกลงกันว่าในฤดูต่อไปก็จะปล่อยน้ำเข้าทุ่งแล้วทุกคนต้องทำนาพร้อมกัน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน และพอปล่อยน้ำเข้าทุ่งแล้ว และหน่วยงานก็ได้มีการปล่อยปลาตามโครงการต่างๆในแต่ละปี ก็ได้นำมาปล่อยในช่วงฤดูน้ำแทน และได้ผลดีร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากปัจจุบันสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอาชีพการประมงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพทำการประมงและสร้างจิตสำนึกรู้สึกหวงแหนทรัพย์กรสัตว์น้ำต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram