สังคมคนเป็นข่าว

ศรีสุวรรณรับเรื่องร้องเรียนช่วยชาวตลาดบ่อบัว

24092562-6

ศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดบ่อบัวซึ่งได้มารวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ลั่นพร้อมช่วยตรวจสอบในเรื่องสัมปทานการเช่าที่ของบริษัทเอกชนที่เข้ามาบริหารจัดการและจะช่วยหาทางออกในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน

วันนี้(24ก.ย.62)ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านชุมชนตลาดบ่อบัวได้เดินทางมารวมตัวกันยื่นเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดืดร้อนจากปัญหาการบริหารงานของบริษัทเอกชนซึ่งได้รับสัมปทานในที่ดินของการรถไปแห่งประเทศไทยและเกิดปัญหากับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายและเช่าอาศัยอยู่ดั้งเดิมโดยมีข้อร้องเรียนถึงความเดือดร้อนดังนี้คือดังนี้
1. ให้ตรวจสอบการบอกเลิกสัญญาว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการดำเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 ที่ได้มีมติให้ริบหลักประกันสัญญาจำนวน 45.6 ล้านบาท และให้ชำระเงินส่วนที่ค้างให้การรถไฟจนครบแล้วหรือไม่
2. เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วเหตุใด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา จึงสามารถเก็บผลประโยชน์เรื่อยมา และกลับมาทำสัญญาลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 มีกำหนด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสัญญาลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 มีกำหนด 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2592 ได้อีก
3. การดำเนินการจัดทำสัญญาฉบับใหม่กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา ชอบด้วยระเบียบกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยและระเบียบกฎหมายของทางราชการหรือไม่
​​4. ตรวจสอบรายได้และการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา ว่าได้ยื่นเสียภาษีถูกต้องตามรายได้จริงดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
​​5. ตรวจสอบการดำเนินการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่อบัวพัฒนา ดังกล่าวข้างต้น เป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาฉบับใหม่หรือไม่ หากเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ขอให้ดำเนินการอย่างใดๆ เพื่อเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณายกเลิกสัญญาฉบับดังกล่าวต่อไปด้วย
​​6. ตรวจสอบแผนผังการก่อสร้างระบุเป็นลานเอนกประสงค์ แต่เหตุใดจึงมีการก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ แล้วขายให้ประชาชน
7. ให้ช่วยประสานงานและดำเนินการอย่างใดๆ เพื่อให้การรถไฟแห่งประทศไทยได้กันที่ดินเพื่อจัดทำตลาดตามมติคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 หรือให้จัดทำเป็นตลาดประชารัฐ โดยเสียค่าเช่าในอัตราที่ต่ำ เพื่อให้ประชาชนชุมชนตลาดบ่อบัว ได้ค้าขาย โดยไม่ต้องผ่านนายทุน

โดยนายศรีสุวรรณ จรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมารับหนังสือข้อร้องเรียนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยเปิดเผยว่าจะช่วยติดตามตรวจสอบและติดตามข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดบ่อบัว เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับมาในวันนี้ให้ถึงที่สุด

ผู้สื่อข่าวRALANEWS ฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram