สังคมคนเป็นข่าว

สหกรณ์จังหวัดอ่างทองประชุม คณะอนุกรรมการติดตามกำกับ ดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

24092562-8

วันที่ 24 ก.ย.62 ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามกำกับ ดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ชัย พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้แทนกรมการข้าว ผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชน ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าว เข้าร่วมประชุม

เพื่อติดตาม กำกับดูแลแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการข้าว ทั้งด้านการผลิต และการตลาดข้าวในจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผู้ประกอบการค้าข้าวที่จะขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและร่วมประเมินสถานการณ์แนวโน้มด้านการผลิตและการตลาด ข้าว ปีการผลิต 2562/63

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram