สังคมคนเป็นข่าว

แจ้งเตือน!! มวลน้ำในคลองพระสะทึงล้นตลิ่งท่วมเมืองสระแก้ว

25092562-2

ปภ.สระแก้ว-ชลประทานฯ แจ้งเตือนน้ำในคลองพระสะทึง ลำน้ำสายหลักมีมวลน้ำจำนวนมากและจะล้นตลิ่งพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว ช่วงเช้า 08.30 น.ของวันที่ 25 ก.ย.62 นี้ ให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและรับฟังประกาศจากหน่วยงานราชการ

ผู้สื่อข่าวรายว่า นายณัฐวุฒิ สร้อยสุวรรณ์ ผอ.โครงการชลประทานสระแก้ว ได้ทำหนังสือที่ กษ0318.13/1146 ลงวันที่ 24 ก.ย.62 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สระแก้ว เพื่อรายงานสถานการณ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ เนื่องด้วยตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.62 เป็นต้นมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.เมือง อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น และ อ.เขาฉกรรจ์ ทำให้มีน้ำไหลลงคลองพระสะทึง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่รับน้ำมาจากเทือกเขาสอยดาว จ.จันทบุรี และเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ต้นน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มของระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการตรวจสอบจากสถานีตรวจวัดที่ Kgt.10 ในเมืองสระแก้ว ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 3-4 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ำในคลองต่ำกว่าระดับตลิ่งเพียง 0.67 เมตร คาดว่า ระดับน้ำจะล้นตลิ่งประมาณเวลา 08.30 น.เช้าวันนี้ (25ก.ย.62)

ทั้งนี้ ทางโครงการชลประทานสระแก้ว จึงเห็นควรแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว ให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และรับฟังประกาศจากหน่วยงานราชการ เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการต่อไป

ล่าสุด นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและผู้อำนวยการจังหวัด ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ สก.0021(กอปภ.จ.สก./ว.2974 ลงวันที่ 24 ก.ย.62 ถึงนายอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว/ผู้อำนวยการท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว และผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนทุกสถานีในพื้นที่ ให้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมป้องกันรับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้อำเภอเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว และสถานีวิทยุชุมชนทุกสถานีในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วทันที

โดยหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ให้แจ้งเตือนประชาชน เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (24 ก.ย.62) สร้างความรับรู้ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยผ่านช่องทางสื่อสารในทุกช่องทาง พร้อมทั้งกำชับให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัย สำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และหากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้สั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้โดยทันที พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยดินถล่มในพื้นที่ ให้รายงานการดำเนินการ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.สระแก้วตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมา มีรายงานว่า น้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ และพื้นที่ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งพื้นที่ อ.วัฒนานคร ริมเส้นทางถนนสาย 33 สุวรรณศร บริเวณหมู่บ้านท่อสามเส้นทางจาก อ.อรัญประเทศมุ่งหน้าวัฒนานคร มีปริมาณน้ำเอ่อท่วมทุ่งจนไหลเข้าท่วมพื้นผิวถนนบ้าง ส่วนพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ ตามแนวคลองพระสะทึง ซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาสอยดาว จ.จันทบุรี และเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น และ อ.เขาฉกรรจ์ มีปริมาณน้ำมาก เอ่อท่วมตลิ่งเล็กน้อยที่บริเวณตลาดเขาฉกรรจ์และที่ราบลุ่มบางส่วน เช่นเดียวกับ ที่บริเวณสะพานข้ามคลองพระสะทึง เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว พบว่า ปริมาณน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกือบถึงสะพานเช่นกัน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณริมตลิ่งและที่ราบลุ่มได้เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตามคำเตือนด้วยเช่นกัน.

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวRALANEWS สระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram