สังคมคนเป็นข่าว

เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัยจังหวัดอ่างทอง

27092562-2


วันที่ 27 ก.ย.62 ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์อัคคีภัยจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2562 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมกับผู้พิการเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

 

โดยโครงการมีการซักซ้อมแผนการอพยพคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ การเกิดไฟไหม้อาคารที่ประชุม และการอพยพครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้พิการได้เรียนรู้วิธีการที่เอาชีวิตรอดจากการเกิดเหตุไฟไหม้
นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดองทอง ได้กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2568

การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์อัคคีภัย ถือว่าเป็นการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอ่างทอง ได้มีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจนเป็นปกติ คือปัญหาอุทกภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติและมีการตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอย่างทันท่วงที เพราะมีสถานการณ์บ่งชี้และมีการแจ้งเตือนภัยย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาการเกิดอัคคีภัยเป็นภัยที่เกิดแบปัจจุบันทันด่วนไม่มีการเตือนเหตุล่วงหน้าผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการจะด้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและเตรียมการอพยพอย่างเป็นระบบ และต้องมีความปลอดภัยทุกขณะในการเคลื่อนย้ายสิ่งแรกต้องทำคือการตั้งสติ และติดต่อคนที่คิดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ไวที่สุดเช่นเจ้าหน้าที่ อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และต้องออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด

ด้านผู้พิการที่ได้เข้าร่วมอพยพ ได้กล่าวว่า ก็ได้รับความรู้มากมายได้เรียนรู้ทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง อันดับแรกต้องตั้งสติให้ได้ก่อน และรอดูความช่วยเหลือ ต้องมีระเบียบได้รีบร้อน ไม่รนราน และต้องเชื่อมั่นในผู้ที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ เพราะเนื่องจากตนเองได้นั่งรถเข็นจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เพราะระดับ 2 ชั้นนั้นเกิดเหตุไฟไหม้ต้องลงบันได และคนที่มาช่วยเหลือต้องมีความเชื่อมั่น ให้รู้หลักในการเคลื่อนย้าย โครงการอพยพที่เกิดขึ้นได้ทำให้เรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ จึงได้มีการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อัคคีภัย

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram