สังคมคนเป็นข่าว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ประจำปี 2562

27092562-4


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานที่ให้บริการผู้โดยสารอย่างยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการบริการทั่วไป สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

วันนี้ (27 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานให้บริการผู้โดยสารดีเด่น โดยมี น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสุวรรณภูมิ A – B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับยกระดับการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. ให้ได้ตามมาตรฐานสากลภายใต้แนวคิด “Airport of Smiles” หรือ “ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม”

จึงได้จัดโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น โดยสรรหาบุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงหน่วยงาน ที่มีการให้บริการที่เหนือกว่ามาตรฐาน แสดงออกถึงความทุ่มเท เหมาะสมที่จะเชิดชูเป็นแบบอย่าง โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ 1. รางวัล “ผู้ให้บริการดีเด่น” (ประเภทบุคคล) โดยคัดเลือกบุคคลที่มีการปฏิบัติงานให้บริการได้ยอดเยี่ยมเหนือกว่ามาตรฐานการให้บริการทั่วไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 2. รางวัล “เรื่องราวบริการยอดเยี่ยม” (ประเภทบุคคล และ ประเภทกลุ่ม 2-5 คน) โดยคัดเลือกบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ให้บริการหรือช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างยอดเยี่ยม จนเกิดเรื่องราวน่าประทับใจ 3. รางวัล “พัฒนาบริการยอดเยี่ยม” คัดเลือกจากหน่วยงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงการบริการที่นำมาเริ่มให้บริการจริง ณ ทสภ. โดยมีรายชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่ได้รับรางวัล SSE ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

 

1.รางวัล “ผู้ให้บริการดีเด่น” (ประเภทบุคคล) แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท
เหรียญทอง เงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 3 รางวัล โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายสายชล เจริญไชย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. น.ส.สุนิสา พิศแลงาม บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
3. นายอรรถกร สังข์สุด หจก. แอดวานซ์ ทัวร์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
เหรียญเงิน เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายเกรียงไกร จิตนวิบูลย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. นายทองหล่อ แย้มสรวลดี บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
3. นางลำดวน ศรีหว้าสะโสม บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
4. นายจุลวิทย์ โตบุญมี บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
5. น.ส.สุกานดา วะรงค์ บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เหรียญทองแดง เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัล โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายเจตวัฒน์ สุขวิธี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. น.ส.กันต์ฤทัย ชูเขียว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3. น.ส.ณิชารัศม์ นิธิทวีเจริญ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด
4. นางพรทิพย์ บานเย็น บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด
5. นายเอกพัน พันสอน บริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด
6. น.ส.อนงค์รัตน์ รังสีบุตร บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
7. น.ส.ธนาพร นิมิตรศิลป์ กิจการร่วมลงทุน สกาย-เอพี
2. รางวัล “เรื่องราวบริการยอดเยี่ยม”
2.1 ประเภทบุคคล แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท
เหรียญทอง เงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 3 รางวัล โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายวัชรพงษ์ สมพล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. นางสุกัลย์ญา วิษณุวงศ์ Bangkok Airways
3. นายประสิทธิ์ คำเสมอ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด
เหรียญเงิน เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายวัลลพ คอหล้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. น.ส.ศรัญญ่า นามชู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3. น.ส.กรรณิการ์ เหล่ากิจการเลิศ Cathay Pacific Airways
4. น.ส.ธิดารัตน์ โกศลจิตร บริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด
5. นายอนุวัฒน์ วชิรวรกุลชัย โรงพยาบาลเวชธานี
เหรียญทองแดง เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 7 รางวัล โดยมีรายชื่อดังนี้
1. น.ส.เมทินี อังศุธรทักษ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. ส.ต.ท.สิริภูมิ ทรงกิตรัตน์ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
3. นายศุภกร ประทุมกุล บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
4. นายธนพงศ์ เชษฐ์สกุลวิจิตร บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด
5. นายพรหมมินทร์ ศรีสุข บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6. น.ส.รัชดาภรณ์ พูลใหญ่ หจก. แอดวานซ์ ทัวร์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต
7. น.ส.สายพิณ นามเค้า บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2.2 ประเภทกลุ่ม 2-5 คน เงินรางวัลกลุ่มละ 25,000 บาท จำนวน 6 รางวัล ดังนี้
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. Bangkok Airways
3. EVA Airways
4. บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ทรู ทัช จำกัด
3. รางวัล “พัฒนาบริการยอดเยี่ยม”(รางวัลโล่เกียรติคุณ) จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
3.1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3.2. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
3.3. บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
3.4 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
3.5 บริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับโครงการ SSE ได้มีการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานภายใน ทสภ. มีความตระหนัก มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทที่จะพัฒนาการบริการ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจที่มาใช้บริการ ที่ ทสภ.

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram