Uncategorized

โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จัด“โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร”

130092562-3

โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส “โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กันยายน 62 ที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส “โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร” ที่จัดโดย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมส่งเสริมดูแลสุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี มีภาวการณ์เจริญเติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน โดยจะเน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน บ้านและชุมชน ให้สำเร็จในการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการอย่างครบครัน ตามแนวพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม หลังจากลงนามแล้วคณะยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการบริโภค วินัยการบริโภคของเยาวชน การแสดงผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ จากโรงเรียนในสังกัดอีกด้วย

รุ่งธรรม ยอดพล ผู้สื่อข่าวRALANEWS สมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram