สังคมคนเป็นข่าว

มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

01102562

วันที่ 30 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ปี 2562 เป็นปีที่ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินการมาครบ 15 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 262 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดงานมหกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเป็นประธานในพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง จำนวน 8 กองทุน จังหวัดอ่างทองร่วมกับคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 8 กองทุน เพื่อให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS  อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram