สังคมคนเป็นข่าว

ผู้ตรวจลงพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวายเพื่อการส่งออก แปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด ตรวจสอบมาตรฐานของปลา

03102562-3

วันที่ 3 ต.ค. 62 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยนายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1,2 พร้อมด้วยนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่บริเวณ บ่อปลาณ นายประมวล ด้วงประเสริฐ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด ซึ่งอยู่ในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับดูแล ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง (ผู้จัดการแปลง)

ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง เพื่อให้ปลาสวายที่เลี้ยงเพื่อการส่งออกนั้น มีคุณภาพ ผ่านการรับรองรับมาตรฐาน GAP ไม่มีสารตกค้าง และได้นำนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาล มาส่งเสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์ ได้มีตลาดส่งออก ซึ่งในวันนี้การจับปลาสวายเพื่อการส่งออก ดำเนินการผ่านระบบสหกรณ์ โดยสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัดเป็นผู้รวบรวมผลผลิตส่งถึงบริษัทเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร โดยประกันราคาปลาอยู่ที่ 20 – 25 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ขนาดน้ำหนักปลาอยู่ที่ 4 ขีด แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram