สังคมคนเป็นข่าว

พ่อเมืองอ่างทองเปิดจวนจัดทำแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง

04102562-2

วันที่ 4 ต.ค.62 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายวิวัฒน์ชัย พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกันการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาน้ำจืด” ปล่อยลูกปลาตะเพียนขาววัยอ่อนที่เพาะฟักจากชุดเพาะฟักเคลื่อนที่จำนวนประมาณ 1.6 ล้านตัว ลงสู่คลองส่งน้ำชลประทานข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้กระจายไปเข้าทุ่งต่างๆ ตามโครงการ”ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนคนอ่างทองและจังหวัดข้างเคียง ต่อไป

กิจกรรมปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาลงทุ่ง จัดเป็นกิจกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะเป็นกิจกรรมตัวอย่างตัวพื้นที่อื่นๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนาของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง อีกทั้ง นำไปสู่การพัฒนาประเพณีการปล่อยปลาลงทุ่ง และประเพณีการปล่อยน้ำจากนาจับปลาจากทุ่ง และมีการเพาะพันธ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน ต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram