สังคมคนเป็นข่าว

นายกเมือง มั่นใจ ต่อไปน้ำไม่ท่วม เตรียมประสาน ของบสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผัง เมือง ทำเขื่อนกันน้ำ

04102562-3


นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล กล่าวว่า ปัญหาในพื้นที่เขตเมือง ที่ประสบอยู่เมื่อเกิดฝนตกหนักนั้น น้ำจะท่วม ในพื้นที่ แนวตลิ่งทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่เขตเมืองเป็นพื้นที่ ที่รับน้ำ จากคลอง ดุสน ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเทอันดามัน ทำให้พี่น้องประชาชน ที่อยู่แนวลำคลองได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วม ไหลเข้าบ้าน แต่น้ำที่ท่วมในพื้นที่ นั้น จะท่วมอยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน แล้วก็จะไหลลงสู่ทะเล แต่ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้ ประสานไปยัง กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อของบ สนับสนุน ในการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ตลอดทั้งแนว ของเขตเมือง ที่อยู่ติดแนวตลิ่ง โดยได้มีการเชิญพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม มาร่วมกันพูดคุย ถึงปัญหา ของน้ำท่วม และหาทางแก้ร่วมกัน

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งต้องใช้งบประมาณที่สูง และเมื่อ ทำเขื่อนกั้นน้ำแล้ว น้ำจะไม่ไหลเข้ามาท่วมในเขตเมืองอีกแน่นอน
นายกเทศมนตรีเมืองสตูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการสร้างแนวกั้นน้ำนั้น ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองสตูล ไม่ได้สร้างเฉพาะในพื้นที่ เขตเมืองสตูล เท่านั้นแต่จะทำการสร้างทั้งจังหวัดสตูล โดยจะแบ่งกลุ่มย่อยในการทำประชาพิจารณ์ โดยในพื้นที่ใด ก็จะใช้ อบต. หรือ เทศบาลในพื้นที่นั้น ร่วมทำประชาพิจารณ์ด้วย

ผู้สื่อข่าวRALANEWS สตูล

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram