ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวจัดงาน “พรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” สร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

07102562-2

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.62 ณ เวทีในสวน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานแถลงข่าวการจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าสร้างสรรค์” พร้อมด้วย นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้กำหนดจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ และจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ในราคายุติธรรม โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ กว่า 100 ร้านค้า สำหรับสินค้าทางเกษตรที่โดดเด่น ของจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ กุ้งเหยียด ปลาสลิด ไม้ดอกไม้ประดับ รวมไปถึงผัก ผลไม้ สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านอาหาร สมุทรไพรและหัตถกรรมต่างๆ รวมถึงสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยการจัดแสดงโชว์พรรณไม้งาม การนำไม้นานาพันธ์ มาจัดแสดงในรูปแบบ การจัดสวนประติมากรรม เป็นจุดถ่ายรูปและจุดพักผ่อนของผู้เข้าเที่ยวชมงานด้วย

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.

กิตติวัฒน์ พึ่งเขื่อนขันธ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram