ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย “เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒”

07102562

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย “เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดนครพนม วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการสาธิตประเพณีรับบัว ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว งานไหลเรือไฟ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับงานประเพณีไทยสู่ระดับนานาชาติ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram