สังคมคนเป็นข่าว

พ่อเมืองอ่างทองเดินหน้า โครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ปรับจากซากซังตอที่จมน้ำ กลายเป็นปุ๋ย สามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามฤดูกาล

11102562-4

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ทุ่งหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร “ ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ” โดยมี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วย นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยปลา
นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง เป็นโครงการที่ดีและแสดงถึงการบูรณาการในการทำนาที่ได้ประโยชน์จากการหยุดทำนา แล้วใช้พื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ กิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง จัดทำขึ้นเพื่อจัดระบบช่วงเวลาปลูกข้าวปลอดภัย โดยให้สอดคล้องกับการจัดสรรน้ำของกรมชลประทาน ลดการระบาดของศัตรูพืช และลดผลกระทบจากอุทกภัย ที่อาจท่วมขังในพื้นที่นาลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ ขณะพื้นที่นาถูกปล่อยน้ำเข้านาช่วงฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก

ด้านนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ในแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งได้ใช้โอกาสนี้ในการจัดทำโครงการ “ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำอาชีพประมงได้ในช่วงที่ไม่ได้ทำนาข้าว โดยสามารถจับสัตว์น้ำจำหน่ายหรือบริโภคได้ ขณะเดียวกัน เมื่อครบระยะเวลาของการเข้าสู่การทำนา สภาพดินก็จะถูกปรับจากซากซังตอที่จมน้ำ กลายเป็นปุ๋ย สามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามฤดูกาล
ดังนั้น เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทุ่งรับน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูน้ำหลาก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม การปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ในช่วง 2 เดือนนี้ จะเป็นช่วงที่เกษตรกรไม่ได้ทำนา จะมีอาชีพเสริม มีรายได้อีกด้วย

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram