สังคมคนเป็นข่าว

จัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

11102562-5

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมยศ โยธินกิจกุศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายศักดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในโครงการ

โดยกิจกรรมภายในงานมีทั้งการถวายราชสดุดี และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นคนดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ,กิจกรรมการแสดงจากผู้ต้องขังชาย และผู้ต้องขังหญิงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสุดท้ายคือ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ต้องขังหญิง 236 คน สำหรับโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอ่างทองนี้ ได้จัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง และเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดังนั้น ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจนยังเพื่อเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำจังหวัดอ่างทองและเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคม ต่อไป

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าว RALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram