สังคมคนเป็นข่าว

สมุทรปราการ หลายภาคส่วน วางพวงมาลา หน้าพระบรมรูป ทรงงาน

113102562-5

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รวมถึงภาคเอกชนหลายภาคส่วนร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงปกครองราษฎรโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้มั่นคง อย่างยั่งยืน ด้วยแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” จนทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

โดยพระบรมรูปทรงงาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในทรงมีราชดำริ ให้สร้างคู่กับประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงรักมาก
พระบรมรูปทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสูง 2.3 เมตร ในสูทฉลองพระองค์ และสิ่งของประจำพระองค์ แผนที่ซึ่งทรงทำขึ้นเอง ตัดต่อเอง วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายภาพกระชับอยู่ในพระหัตถ์พร้อมทรงฉายภาพ เป็นจริยวัตรที่พสกนิกรต่างรำลึกถึงองค์พระภูมินทร์ พระบรมรูปที่ชื่อว่า “ทรงงาน”

โดยชาวสมุทรปราการและชาวพระประแดง ต่างทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสมุทรปราการ อย่างหาที่สุดมิได้ มีโครงการของพระองค์ท่านหลายโครงการ ทั้งสะพานภูมิพล 1-2 , ประตูน้ำคลิงลัดโพธิ์ , โครงการแก้มลิง , โครงการลูกพระดาบส และอื่นๆ อีกมากต่อขาวสมุทปราการ

ณรงค์เดช ปันเจริญ ผู้สื่อข่าว RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram