สังคมคนเป็นข่าว

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ พร้อมคณะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียนเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

17102562-5

วันที่ 17 ต.ค. 62 นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เยี่ยมเยียน พูดคุย พร้อมให้กำลังใจแก่เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 และครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 6 ครอบครัว โดยมีอิสลาม 4 ครอบครัว พุทธ 2 ครอบครัว ณ มัสยิดนูรุ้เราะฮ์ฮีม หมู่ 2 ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายบุญเสริม หนูทอง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้” กล่าวว่า เยาวชนในแต่ละรุ่นของโครงการสานใจไทย เป็นเยาวชนที่ประสบความสำเร็จทุกคน ซึ่งอยากให้ทุกหน่วยงานได้ดูแล และกำหนดแนวทางที่จะให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ โครงการนี้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็จะไม่ประสบผลสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ และอยากให้เยาวชนในโครงการนี้มีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ซึ่งถึงแม้จะอยู่คนละศาสนาแต่เขาก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เหมือนกัน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จัดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคกลาง จำนวน 10 คน เป็นเยาวชนชาย 4 คน และเยาวชนหญิง 6 คน มาอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เป็นระยะเวลา 9 วัน เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมใน จังหวัดอ่างทอง โดยในครั้งนี้ ครอบครัวอุปถัมภ์ใน จังหวัดอ่างทองได้สอนการทำขนมจีบ และกระเป๋าสานให้กับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์ ผู้สื่อข่าวRALANEWS อ่างทอง

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram