สังคมคนเป็นข่าว

ผวจ.สมุทรปราการเป็นประธานห่มผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีย์ ปูชนียสถานคู่บ้าน คู่เมืองและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรปราการ

19102562-5

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษา อัยการ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะข้าราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พ่อค้า ประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ทำพิธีทักษิณาวรรต รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ 3 รอบ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลรุ่งแจ้ง ซึ่งนายรอด รุ่งแจ้ง คือชาวบ้านคนแรกที่ได้ปีนขึ้นไปบนองค์พระสมุทรเจดีย์ และทำการห่มผ้าแดงองค์พระเจดีย์จนสำเร็จ เพราะไม่มีใครกล้าขึ้นไป และได้ฝึกบุตรหลาน จนครอบครัวรุ่งแจ้ง ได้รับเกียรติในการทำพิธีขึ้นห่มผ้าแดงรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

โดยคนของตระกูลรุ่งแจ้งจะนำผ้าแดงขึ้นไปห่มบนคอระฆังขององค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2562 บริเวณฝั่งอำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กำหนดให้วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันเริ่มงาน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้า OTOP การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงมหรสพให้ประชาชนชมฟรีทุกคืน โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
และเวลา 14.00 น เป็นพิธีห่มผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์

สำหรับองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ชาวสมุทรปราการและชาวจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมใสศรัทธา เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2371 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยก่อนผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เนื่องจากแต่เดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์ เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ พระสมุทรเจดีย์องค์เดิมสร้างเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทอดพระเนตรสภาพทั่วไปของพระสมุทรเจดีย์

ทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อให้เรือของชาวต่างประเทศที่เข้ามาจะได้แลเห็นพระสมุทรเจดีย์ จึงโปรดฯให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ลอมฟางที่กรุงศรีอยุธยา แล้วโปรดฯให้กรมหมื่นราชสีหวิกรม เป็นนายช่างจัดการก่อสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางครอบองค์พระเจดีย์เดิม นอกจากนี้ ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร และพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พร้อมหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรม มหาราชวัง แห่มาทางชลมารคบรรจุไว้ตามโบราณราชประเพณี ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ จนเป็นประเพณีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพ – พงศ์เดชน์ ศรีรุ่ง ผู้สื่อข่าวRALANEWS
เกศ แก้ว – ข่าว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram