สังคมคนเป็นข่าว

ต้องรักผืนป่า” กกล.บูรพา ฝึกราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ป้องกันและดับไฟป่า

19102562-7

กองกำลังบูรพา ฝึกราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก เตรียมความพร้อมป้องกันและดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตรป้องกันและดับไฟป่า รุ่นที่ 2 ในโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 ผืน, มอบถังน้ำให้กับผู้นำชุมชน, มอบอุปกรณ์กีฬาและถังน้ำให้กับโรงเรียน โดยมี พ.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี, นายอำเภอวังน้ำเย็น, รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา, ฝ่ายเสนาธิการกองกำลังบูรพา, หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก จึงจัดโครงการร่วมกับราษฎรในพื้นที่ โดยให้จัดตั้งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าภาคประชาชน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที โดยป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ถือบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่าจำนวนมาก เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสาย และมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของคนและสัตว์ ปัจจุบันได้ถูกบุกรุกจากชาวบ้านจำนวนมากจนเกิดผลกระทบต่อส่วนรวม จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ ป่า หรือใกล้เขตป่า ในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์เพราะป่าเปรียบเสมือนรากฐานของระบบนิเวศ เป็นผู้ผลิตอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ำและบ้านของสัตว์ป่า หากไม่ช่วยกันดูแลรักษาไว้ ต่อไปภายภาคหน้า ป่าจะหมดไปอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สำหรับกองกำลังบูรพา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลักสูตรป้องกันและดับไฟป่า เพื่อให้ราษฎรได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ซึ่งนับว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการสนองตอบ พระราชเสาวนีย์ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ช่วยกันดูแลผืนป่า ราษฎรที่ได้รับการฝึกอบรม จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าให้อยู่ตลอดไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 70 คน เพื่อให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ,เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับราษฎร ในการสนับสนุนการดับไฟป่า ,เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรเป็นแนวร่วม และเป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และเพื่อให้เครือข่ายที่สร้างขึ้นเกิดความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า แล้วสามารถปฏิบัติงานเป็นกำลังสำรอง สำหรับควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดได้อีกด้วย.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวRALANEWS สระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram