สังคมคนเป็นข่าว

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสมาร์ท City

22122562-3

ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ ถ.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จ.สมทรปราการ พร้อมคณะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาถกฐาพิเศษ”อุตสาหกรรมกับการเข้าสู่สมาร์ท City” อย่างยั่งยืนพร้อมนายมานพ พรมรุกขชาติ อุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาจะพลังงานยั่งยืน

พร้อมกันนี้และยังได้รับเกียรติจากนายธนพล ต่อสิทธิเดชกุลอุปนายกสมาคมซอฟต์แวร์ไทย และคุณชัยพรวุฒิพันธ์เรืองชัย ผู้เชียวชาญด้านนวัตกรรม Generator ไฮบริด ให้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงความสำคัญในกสรลดรายจ่ายในสถานประกอบการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram