สังคมคนเป็นข่าว

ฉะเชิงเทรา เปิดโครงการสิ่งแวดล้อมรุ่นที่4

25122562-6

 

อบจ.ฉะเชิงเทราเตรียมพร้อมรับมือปัญหาขยะล้นเมืองรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)จัดอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่4พร้อมพาศึกษาดูงานจริงในจังหวัดต้นแบที่ประสบผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 24 ธ.ค.62 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรารุ่นที่ 4 โดยมี นายอนันท์ ดิษฐศิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอราชสาส์น อำเภอแปลงยาว อำเภอบางปะกง และอำเภอบางคล้า จำนวน 500 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2562 พร้อมนำศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้การจัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการถึงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และชี้แจงความก้าวหน้าของบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะฯ และเพื่อให้หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้และศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS และให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย กลุ่ม Clusters ที่ 1 ให้เป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดสะอาด ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ใช้จุลินทรีย์เร่งย่อยสลายตอซังฟางข้าว เป็นทางเลือกโดยการไม่เผาทำลายตอซังฟางข้าวทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลพนมสารคาม คณะกรรมการบริหารจัดการข้าวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท เซปโก เอเชียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

 

ผู้สื่อข่าวRALANEWSฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram