ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

63-01-192

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ โดยมี นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ประธานที่ประชุม นายไพวงศ์ ชำนินาวากุล เลขาธิการมูลนิธิร่วมกุศล รายงานกิจกรรมที่มูลนิธิที่ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นายศิริชัย เต็มอุดมภาค รองประธานฝ่ายเหรัญญิก รายงานงบการเงินของปีที่ผ่านมา และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ท่านประธานที่ประชุมฯชี้แจงเรื่อการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2563 รับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการปรับปรุงการจัดงานให้ดีขึ้นต่อไป การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram