ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สมุทรปราการ เข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า จากตัวแทน บริษัท ไชน่า สเตท

63-04-12

อบจ.สมุทรปราการ เข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า จากตัวแทน บริษัท ไชน่า สเตท

เมื่อเวลา 11.00 วันที่ 11 ก.พ. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตัวแทน บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จากฝั่งตลาดปากน้ำ ไปฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ กับทาง อบจ.สมุทรปราการ โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการประชุม
นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้กล่าว สำหรับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า จากฝั่งตลาดปากน้ำ ไปฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นโครงการที่ริเริ่มในสมัย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง ปรับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเรื่องของกระเช้าลอยฟ้า นอกจากจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว ก็ยังเป็นการเปิดเมืองจากฝั่งพระสมุทร ข้ามมายังฝั่งปากน้ำ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางไปกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว นอกจากจะได้ในเรื่องของการ ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เชิงชุมชน เชิงวัฒนธรรม ซึ่งฝั่งพระสมุทร มีพระสมุทรเจดีย์ มีป้อมปืน ต่างๆ มากมาย นอกจากนั้น ประชาชนทางฝั่งพระสมุทร ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากกระเช้าเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร โดยรถไฟฟ้า BTS ด้วย อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของหอชมเมือง ซึ่งเรากำลังปรับปรุงก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว รวมทั้งตลาดเชิงท่องเที่ยว อยู่ที่ตลาดท้ายบ้าน ตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดเมืองสมุทรปราการ ปรับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย นอกจากจะสนับสนุนการเดินทางโดยทางราง เป็นการให้ประชาชน เดินทางโดยสะดวกเป็นการลดมลพิษไปด้วยในตัว
ซึ่งจากผลการศึกษา ที่ได้ศึกษาไว้ในสมัย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการกระเช้าไฟฟ้า พันกว่าล้าน ระยะทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 1.2 กิโลเมตร โดยในช่วงนี้ เป็นการรับฟังความเหมาสมของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี โดยทางบริษัท ต่างๆ ได้มานำเสนอข้อมูลกับทาง อบจ. และสุดท้ายสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอข้อมูลตรงนี้ ในที่สภาฯ จึงทำให้ทางสภาฯ ได้แจ้งไปยังกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือมีหนังสือแจ้งมาว่า ทางสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเสาด้านหนึ่งต้องปักฐานอยู่ที่ฝั่งป้อมนาคราช ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งตรงนี้ ต้องตั้งคณะกรรมการ ร่วมกันในการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม เนื่องจากเป็นพื้นที่ความมั่นคงของกองทัพเรือ ในการใช้พื้นที่ต้องได้รับการอนุญาตจากกองทัพเรือ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram