ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังผลักดัน SME

63-02-28-3

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 กพ 2563 ณ.ห้องประชุมสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายภัคพล รุ่งเรือง นายกสมาคมสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะบริหารสมาคมฯ เดินทางเข้าพบ ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค และคณะบริหาร สมาคมฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสององค์กร ในการร่วมกันผลักดัน SME สมุทรปราการ ให้มีศักยภาพผลิตสินค้าตรงตามตลาดต้องการ
นายภัคพล รุ่งเรือง นายกสมาคมสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทยจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่าโดยการพบกันครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตรหมายที่ดีของการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เพื่อให้องค์กรสื่อสารมวลชนเป็นกระบอกเสียงทุกมิติในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เข้าถึงของผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านมาเนื่องจาก ผู้ประกอบการ SME สมุทรปราการ อยู่แบบลำพังไม่มีหน่วยงานมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในการช่วยเหลือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ จนทำให้หลายผู้ประกอบการ SME ต่างปิดตัวหลายราย
ในขณะที่ ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค กล่าวว่า หลังจากนี้ทางสื่อมวลชนในสังกัดจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดัน SME สมุทรปราการ เกิดสังคมใหม่ ให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่ได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารของสมาคมสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทย จังหวัดสมุทรปราการ มากขึ้นว่าแต่ละไตรมาสของปีนโยบายรัฐบาล และ สมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ประเทศไทย จะขับเคลื่อนในทิศทางไหนเพื่อช่วยกันส่งเสริม SME ในภูมิภาคมีการต่อยอดและเข้มแข็งมากขึ้น
นายภัคพล รุ่งเรือง นายกสมาคมสมาพันธ์ เอส เอ็ม อี ไทยจังหวัดสมุทรปราการ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครสมาชิก ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0813434777 ยืนยันว่าหลังจากนี้สมาชิก SME ไทย สมุทรปราการ จะไม่เดินเพียงลำพังแน่นอน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram