ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ 2563 ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

63-03-13

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมโพธิ์ทะเล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ 2563 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ พันเอกประเทือง แก้วทุย รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ ตลอดจนผู้บริหาร และตัวแทน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯ และโรงพยาบาล ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยมีระเบียบวาระการประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมาตรการคัดกรอง แยกกัก กันกัน คุมไว้สังเกต สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศ จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้เดินทางกลับจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย ประกอบไปด้วย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และฮ่องกง 2.ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่องตามที่กรมควบคุมโรคประกาศบนเว็ปไซด์ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563) ประกอบด้วย ไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธรณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรสเปน 3. ผู้เดินทางจากพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนแนวทางการกักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ตามประกาศเขตติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยประเด็นสำคัญ สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ที่ถูกกักกัน ถึงวัตถุประสงค์ของการกักกัน คือป้องกันการแพร่โรคและเฝ้าระวังอาการป่วยให้มีการตรวจจับเร็วที่สุด ผู้ถูกกักกันต้องสามารถปฏิบัติตัว ได้ตามแนวทาง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวเรือนต้องให้ความร่วมมือในการกักกัน พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนว่าหากป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้หยุดพักอยู่ที่บ้าน รีบพบแพทย์ พร้อมให้ประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ (สังสรรค์กับเพื่อนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค) ให้แยกสำรับอาหาร แยกแก้วน้ำ ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น ถ้าเราร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด กักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน เมื่อกลับจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จะช่วยให้ประเทศไทยชะลอการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศได้

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram