ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการตรวจคัดกรองประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสำนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ

63-03-20

นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ  นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง กล่าวว่า  ได้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือเปลี่ยนความกลัว ความตื่นตระหนก จากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด – 19 เป็นความร่วมมือฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน  โดยทางเทศบาลเมืองลัดหลวง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่  ได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยการสอนการทำหน้ากากอนามัย และอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือไปยัง ศาสนสถาน บริษัท  ห้างร้าน ต่างๆตลาดสด กลุ่มรถประจำทางสาธารณะ รวมไปถึง สวนสาธารณะของเทศบาลทุกแห่ง  ให้เน้นทำความสะอาดจุดที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก  ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้บ่อยครั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่

  นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ  นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน จะทำให้ทุกสถานที่ลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ไอ จาม มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์ และพักรักษาตนเองให้หาย และถ้าหากเดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องกักตัวเอง 14 วัน  หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือพบผู้ที่กลับจากต่างประเทศแต่ไม่มีการกักตัว โปรดแจ้ง กรมควบคุมโรค โทร.1422

 

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram