การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระครูแจ้”เปิดโรงทานแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม พร้อมมอบเงินสด ๕๐๐ บาท จำนวนร่วม ๕๐๐ คน จากพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙

63-04-19-7

 

เวลา ๐๘.๓๐ น.ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนางสาวระพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙  รับแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม พร้อมมอบเงินสด ๕๐๐ บาท ประมาณ ๑๐๐ คน มีเจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.บางพลี ตรวจคัดกรอง วัดไข้ด้วยเทอร์มิเตอร์สแกน ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่างกัน ๑-๒ เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ เดินเข้ารับแจกเว้นระยะห่างอย่างเป็นระเบียบ

ต่อมา เวลา ๑๒.๐๐ น.ของวันเดียวกัน พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานเปิดโรงทานแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม พร้อมมอบเงินสด ๕๐๐ บาท จำนวนร่วม ๕๐๐ คน จากพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ผ่านการคัดเลือกจากกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ๒๔ หมู่ ในตำบลบางพลีใหญ่ โดยมี รพ.บางพลี ตรวจคัดกรอง วัดไข้ด้วยเทอร์มิเตอร์สแกน ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน เว้นระยะห่างกัน ๑-๒ เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ เดินเข้ารับแจกอย่างเป็นระเบียบ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram