ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมทุกภาคส่วน ตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

63-04-21-5

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น. นางมยุรี อินทรชาธร แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุนีย์ ตันติวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 (สมุทรปราการ) นายสมทบ บุญเหลือ ปลัดอำเภอบางพลี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยได้มาตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 บริเวณจุดคัดกรองคนงานก่อนเข้าทำงาน หลังจากนั้นคณะได้เข้าตรวจบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 โดยมีนางสาวณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SCS Consortium และผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท PCS Joint Venture นำตรวจสอบและชี้แจงการดำเนินงานการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 โดยได้มีการคัดกรองคนงานทุกคนและรถทุกคัน ที่ผ่านเข้าออกบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 รวมทั้งได้มีการรณรงค์ให้คนงานก่อสร้างสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การล้างมือบ่อย ๆ โดยได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอื่นๆ เพื่อให้คนงานก่อสร้างเข้าใจมาตรการดังกล่าว ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 โดยผลจากการคัดกรองที่ผ่านมายังไม่พบคนงานที่ติดเชื้อโรคโคโรนา 2019

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram