ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานมูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) และคณะบริหาร มอบเงิน 100,000 บาท และในนามส่วนตัวอีก 100,000 บาท มอบให้ ผวจ.สป เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สมุทรปราการ

63-05-01-4

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.45 น. นายพรชัย  อยู่วิมลชัย ประธานมูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) ตัวแทนและคณะบริหาร ประกอบด้วย นายไพบูลย์  ฉันท์เอกสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมหวัง  หวังสาธิต รองประธานคณะกรรมการ นางไช่เหวินฮุ่ย เหรัญญิก  นายชาญ  ธนประกอบ ผู้จัดการมูลนิธิ และ นางนภัสร์กมล  กระแจ่ม รองหัวหน้าสำนักงาน ได้เข้าพบ นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อมอบเงินสมทบโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID 19  โดยเป็นเงินบริจาคในนามของมูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) จำนวน 100,000 บาท  และ ในนามส่วนตัวของ นายพรชัย  อยู่วิมลชัย จำนวน 100,000 บาท รวมจำนวนเงินบริจาคที่เข้ามอบในครั้งนี้เป็น จำนวนเงิน 200,000 บาท

นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างจากผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19   ซึ่งสมุทรปราการเป็นจังหวัดใหญ่มีผู้ต้องการช่วยเหลือจำนวนมาก  แม้ประชาชนบางส่วนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชน และยังมีหลายองค์กรบริจาคสิ่งของช่วยเหลือไปแล้วนั้น  แต่ยังคงมีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกไม่น้อย  ที่อาจยังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ  จึงมีดำริจัดซื้อเครื่องใช้บริโภคอุปโภคจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพดี  อีกทั้งได้กล่าวถึงในการรับบริจาคในครั้งนี้ว่า มิได้มีการตั้งศูนย์ความช่วยเหลือแต่อย่างใด ซึ่งอาจเป็นการรบกวนมากเกินไป เพราะเข้าใจดีว่าในสถานการณ์นี้ต่างได้รับผลกระทบกันทุกฝ่าย โดยการรับบริจาคในครั้งนี้เป็นความประสงค์จากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะให้นำไปช่วยเหลือเยียวยา สร้างขวัญกำลังให้กับประชาชนชาวสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

นายชาติชาย ฯยังกล่าวอีกว่า ในการนี้ทางมูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) นำโดยท่านประธานพรชัย ฯได้ร่วมให้ความช่วยเหลือ ทั้งในนามองค์กรและส่วนตัว  จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้  และจะนำเงินบริจาคนี้ไปดำเนินการอย่างดีที่สุด  ซึ่งคงช่วยเหลือผู้มีความต้องการอย่างแท้จริงอีกจำนวนมากต่อไป

นายพรชัย  อยู่วิมลชัย  กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าฯ ที่ให้เกียรติต้อนรับด้วยตนเอง และขอบคุณที่ได้ให้โอกาสมีส่วนร่วมในกุศลจิตในครั้งนี้  ทางมูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) ในฐานะองค์กรที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการ ยินดีที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่  จึงตั้งใจบริจาคในนามขององค์กร จำนวน 100,000 บาท และในนามส่วนตัวอีกจำนวน 100,000 บาท และเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของท่านผู้ว่าฯ จะสัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งใจไว้

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram